User Avatar

Hudec Milan

Poradenstvo, školiteľská a expertná činnosť: · Od roku 2004 externý hodnotiteľ, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava pre projekty zamerané na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU predkladané v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby opatrenie 1.5 Rozvoj zahraničnej spolupráce a image SR. Pre súkromný sektor – Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci de minimis. · Od roku 2005 externý poradca, Národná agentúra pre roz
hudecmilan
·
0 followers
·
0 following