Jozef Zapaticky

Jozef Zapaticky

"Nemárnite vzácny čas svojho života a naplačte nad tým, čo sa nedá zmeniť."