Pinterest
navod

Vector Magic - Easily Convert Bitmap Images To Clean Vector Art

Inkscape 4 - práca s vrstvamimasky

Inkscape 4 - práca s vrstvami

Inkscape 3 - práca s tvarmi a farbou masky

Inkscape 3 - práca s tvarmi a farbou masky

inkscape - vektorizácia bitmapy

Ako si vytvoriť pohľadnicu, demo in Slovak language, Noemi Ráczová, 2016

ilustrácie

ilustrácie

fotobanky

fotobanky