Karol Plicka: Bride in a short coat / Mladucha v krátkom kožuchu

Karol Plicka - Bride in a short coat - Slovak - Mladucha v krátkom kožuchu.

Karol Plicka - Svadobný kroj, Očová

Karol Plicka - Svadobný kroj, Očová

Karol Plicka: Gajdoš z Novohradských vrchov:1928

leregretdestempspasses: “From Novohrad mountains, Slovakia 1928 ”

Karol Plicka - Očová

Mama a dieťa z Očovej, Karel Plicka

Pinterest
Search