Ivo Svoboda

Ivo Svoboda

Nie som jednotka,ale nedovolim ,aby som bol dvojka.........