Čo je správne? Chápem tomu alebo chápem to? - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

There's a lot of confusion about fluency, but there are two myths in particular that lead to many students abandoning their language-learning aspirations.

Kedy píšeme jedni, kedy jedny - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

Kedy píšeme jedni, kedy jedny - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

Postavte sa do radu? Alebo do rady? - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

Postavte sa do radu? Alebo do rady?

Kedy píšeme osi, kedy osy a osí - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

Kedy píšeme osi, kedy osy a osí - Stredné školy - SkolskyServis.

Ako správne písať názvy škôl - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

Ako správne písať názvy škôl - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

Pánu alebo pánovi učiteľovi? Pánu Bohu či Pánovi Bohovi? - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

Pánu alebo pánovi učiteľovi? Pánu Bohu či Pánovi Bohovi? - Stredné školy - SkolskyServis.TERAZ.sk

Pinterest
Search