Juraj Izrael

Juraj Izrael

Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.