Jakub Podolský

Jakub Podolský

život s hudbou, ktorú tvoria tóny a harmóniíe a melódie, dáva človeku úsmevnejší pohľad na tento svet, pravda ak nepočúvate death metal, aj keď pre niektorých t
Jakub Podolský