Jana Merková

Jana Merková

Nie pohyby robia tanec krásny, sú to emócie, ktoré inšpirujú pohyby robiť ho krásnym. (Kristy Nilsson)