Lipi Lipi

Lipi Lipi

Zmysel pre humor ma ešte neopustil..........zatiaľ. Anjel Strážny: Lauviáš – osoby narodené od 11. do 15. júna Je anjelom vedomostí a spája sa s vysokou v