Janôčka Meleková

Janôčka Meleková

Som, kto som. A je to iba moje rozhodnutie.
Janôčka Meleková