Januľa Maťuchová

Januľa Maťuchová

Zvláštne... .... Ako sa fotky nikdy nezmenia, ale ľudia na nich áno. .... Ako sa všetko zmení za pár dní, týždňov, mesiacov, kvôli ktorým by si urobil čokoľve
Januľa Maťuchová