Janushka Kmeťová

Janushka Kmeťová

Teba ľúbim, Teba mám veľmi rada a ostatných mojich mám hlboko v srdci, a ostatným, ktorí mi chcú to všetko vziať, pozdravujem!