Biblické verše

Collection by Janka kypusová • Last updated 3 hours ago

405 
Pins
janka kypusová
Lukáš 12:15 - DailyVerses.net

Lukáš 12:15 - KAT

A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“

1. Jánov 4:13 - DailyVerses.net Mindfulness In Schools, Mindfulness For Kids, John 4 13, Treasures In Heaven, Spirit Of Truth, Verse Of The Day, Yoga For Kids, Dear Lord, Supernatural

1. Jánov 4:13 - KAT

A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

Žalmy 32:8 - DailyVerses.net End Of The Age, Verse Of The Day, Biblical Quotes, Jesus Is Lord, Gods Promises, Do You Really, Verses, Scriptures, Counseling

Žalmy 32:8 - KAT

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

Kazateľ 4:9 - DailyVerses.net Best Bible Verses, Biblia Online, New King James Version, Ecclesiastes, Daily Bible, Verse Of The Day, Android, Good Things, Reading

Kazateľ 4:9 - KAT

Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.

Kolosanom 3:23-24 - DailyVerses.net Free Daily Devotional, Daily Bible, International Bible, Colossians 3 23, Work For The Lord, Todays Verse, Isaiah 54, Bible Society, Biblia Online

Kolosanom 3:23-24 - KAT

Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

Žalmy 27:3 - DailyVerses.net Biblia Online, Psalm 27, Rise Against, New King James Version, Daily Bible, Verse Of The Day, Bible Verses, Confidence, Android

Žalmy 27:3 - KAT

Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.

Lukáš 6:37 - DailyVerses.net Luke 6 37, Lucas 6, Biblia Online, New King James Version, Daily Bible, Don't Judge, Bible Verses, Android, Twitter

Lukáš 6:37 - KAT

Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.

A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. How To Dry Basil, Herbs, Herb, Spice

Skutky 9:31 - KAT

A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.

Ján 14:6 - DailyVerses.net

Ján 14:6 - KAT

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Žalmy 55:23 - DailyVerses.net

Žalmy 55:23 - KAT

Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

Ján 8:12 - DailyVerses.net

Ján 8:12 - KAT

A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

1. Petrov 3:9 - DailyVerses.net My Bible, Bible Verses, 1 Peter 3, Psalm 16, Worship The Lord, Taste And See, The Lord Is Good, Bless The Lord, Verse Of The Day

1. Petrov 3:9 - KAT

Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Príslovia 4:5 - DailyVerses.net Alva Edison, You Are My Rock, Tired Of Work, Daily Bible, How To Introduce Yourself, Proverbs, Don't Forget, Bible Verses, Motivational Quotes

Príslovia 4:5 - KAT

Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!

Habakuk 3:17-18 - DailyVerses.net 18th, Bible, Words, God, Word Of God, Biblia, The Bible

Habakuk 3:17-18 - KAT

Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.

Žalmy 34:5 - DailyVerses.net Seek The Lord, Deliver Me, Daily Bible, Daily Gospel, New King James Version, Bible Verses, Verse Of The Day, Psalm 34 5, Binoculars

Žalmy 34:5 - KAT

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

Jakub 1:22 - DailyVerses.net James 1, Holy Priest, Verse Of The Day, Word Of God, Verses, Bible, Sayings, Told You So, Words

Jakub 1:22 - KAT

A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.