Jarmila Šmitalová-Tučníková

Jarmila Šmitalová-Tučníková