Slovak painter Martin Benka: on Poľana

Slovak painter Martin Benka: on Poľana

Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa umenia

Martin Benka - Strážcovia a ochrankyne Slovenska - ochrankyňa umenia

Martin Benka - Po žatve - The Harvest Time (1922-24)

“ Martin Benka (Slovak, 1888 - - The Harvest Time (Po žatve), ”

zjawiska: “Martin Benka: Slovakian folk clothing ”

zjawiska: “Martin Benka: Slovakian folk clothing ”

Martin Benka, Kostolík v Bystrom 1916

Martin Benka, Kostolík v Bystrom 1916

Prostonárodné slovenské povesti, Pavol Dobšinský, ilustrácie Martin Benka

Prostonárodné slovenské povesti, Pavol Dobšinský, ilustrácie Martin Benka

Prostonárodné slovenské povesti, Pavol Dobšinský, ilustrácie Martin Benka

Prostonárodné slovenské povesti, Pavol Dobšinský, ilustrácie Martin Benka

Martin Benka - Autoportrét, 1953

Martin Benka - Self Portrait 1953

Martin Benka: V jeseni – Turiec, 1947

Martin Benka: V jeseni – Turiec, 1947

Martin Benka  1888-1971  Špišská Kapitula

Martin Benka 1888-1971 Špišská Kapitula

Eastern-European stuff - zjawiska: Martin Benka: Slovakian folk clothing

Eastern-European stuff - zjawiska: Martin Benka: Slovakian folk clothing

Pinterest
Search