Miroslav Jurak

Miroslav Jurak

Síce som vyštudovaný filozof, ale v žilách mi koluje krv marketingára a kreatívca. Silver Line.