Kačenka Zvaríková
Kačenka Zvaríková
Kačenka Zvaríková

Kačenka Zvaríková

Je ľahšie ženu vymeniť, než ju pochopiť.