PRÍRODA SLOVENSKO-ČESKO

Mám záujem o komunikáciu s inými kolegami, ktorí radi fotografujú, na tému krajinná fotografia. Budem pridávať na nástenku niektoré so svojich fotografií a uvítam výmeny názorov a fotografií. I'm interested in communication with other colleagues, who love to take pictures on the theme of landscape photography. I'll add to the wall, some with their photos and uvítam the exchange of ideas and photos.
56 Piny5 Fanúšikovia
Pohľad na  hrad Devín 10.10.2012, Bratislava, Slovensko Look at Devin castle 10.10.2012, Bratislava, Slovakia

Pohľad na hrad Devín 10.10.2012, Bratislava, Slovensko Look at Devin castle 10.10.2012, Bratislava, Slovakia

Osobný prístav na rieke Dunaj pod hradom Devín  18.8.2012, po ľavej strane je cyklotrasa, Slovensko Passenger port on the Danube river below the castle Devin 18.8.2012, on the left side is a walkway pre bicykle, Slovakia

Osobný prístav na rieke Dunaj pod hradom Devín 18.8.2012, po ľavej strane je cyklotrasa, Slovensko Passenger port on the Danube river below the castle Devin 18.8.2012, on the left side is a walkway pre bicykle, Slovakia

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Ciklotrasa popri riekach Morava a Dunaj pri hrade Devín - Bratislava, Slovensko Ciklotrasa along the rivers Morava and Danube river, the castle Devín - Bratislava, Slovakia

Ciklotrasa popri riekach Morava a Dunaj pri hrade Devín - Bratislava, Slovensko Ciklotrasa along the rivers Morava and Danube river, the castle Devín - Bratislava, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovakia

Pinterest
Hľadať