PRÍRODA SLOVENSKO-ČESKO

Mám záujem o komunikáciu s inými kolegami, ktorí radi fotografujú, na tému krajinná fotografia. Budem pridávať na nástenku niektoré so svojich fotografií a uvítam výmeny názorov a fotografií. I'm interested in communication with other colleagues, who love to take pictures on the theme of landscape photography. I'll add to the wall, some with their photos and uvítam the exchange of ideas and photos.
56 Pins5 Followers
Pohľad na  hrad Devín 10.10.2012, Bratislava, Slovensko Look at Devin castle 10.10.2012, Bratislava, Slovakia

Pohľad na hrad Devín 10.10.2012, Bratislava, Slovensko Look at Devin castle 10.10.2012, Bratislava, Slovakia

Ciklotrasa popri riekach Morava a Dunaj pri hrade Devín - Bratislava, Slovensko Ciklotrasa along the rivers Morava and Danube river, the castle Devín - Bratislava, Slovakia

Ciklotrasa popri riekach Morava a Dunaj pri hrade Devín - Bratislava, Slovensko Ciklotrasa along the rivers Morava and Danube river, the castle Devín - Bratislava, Slovakia

Osobný prístav na rieke Dunaj pod hradom Devín  18.8.2012, po ľavej strane je cyklotrasa, Slovensko Passenger port on the Danube river below the castle Devin 18.8.2012, on the left side is a walkway pre bicykle, Slovakia

Osobný prístav na rieke Dunaj pod hradom Devín po ľavej strane je cyklotrasa, Slovensko Passenger port on the Danube river below the castle Devin on the left side is a walkway pre bicykle, Slovakia

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovakia

Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovakia

Drábsko 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Drábsko 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Drábsko 18.10.2014 - panorama, Slovensko * Drábsko 18.10.2014 - panorama, Slovakia

Orava - Slovensko * Orava - Slovakia

Orava - Slovensko * Orava - Slovakia

Pltníci na rieke Orava. Pohľad na Oravský Zámok * Cruise  the Orava River. View of the Orava Castle

Pltníci na rieke Orava. Pohľad na Oravský Zámok * Cruise the Orava River. View of the Orava Castle

Prehliadka Oravského Zámku * Visiting Orava Castle

Prehliadka Oravského Zámku * Visiting Orava Castle

Pohľad na Oravskú priehradu * View of the Orava dam

Pohľad na Oravskú priehradu * View of the Orava dam

Pltníci na rieke Orava - Slovensko * Rafters on the river Orava - Slovakia

Pltníci na rieke Orava - Slovensko * Rafters on the river Orava - Slovakia

Pinterest
Search