Pinterest • celosvetový katalóg nápadov

PRÍRODA SLOVENSKO-ČESKO

56 Piny5 Fanúšikovia
Mám záujem o komunikáciu s inými kolegami, ktorí radi fotografujú, na tému krajinná fotografia. Budem pridávať na nástenku niektoré so svojich fotografií a uvítam výmeny názorov a fotografií. I'm interested in communication with other colleagues, who love to take pictures on the theme of landscape photography. I'll add to the wall, some with their photos and uvítam the exchange of ideas and photos.

Pohľad na hrad Devín 10.10.2012, Bratislava, Slovensko Look at Devin castle 10.10.2012, Bratislava, Slovakia

pin 2

Osobný prístav na rieke Dunaj pod hradom Devín 18.8.2012, po ľavej strane je cyklotrasa, Slovensko Passenger port on the Danube river below the castle Devin 18.8.2012, on the left side is a walkway pre bicykle, Slovakia

pin 1

Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovakia

pin 1

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

pin 1

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

pin 1

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

pin 1

Ciklotrasa popri riekach Morava a Dunaj pri hrade Devín - Bratislava, Slovensko Ciklotrasa along the rivers Morava and Danube river, the castle Devín - Bratislava, Slovakia

pin 1
heart 1

Prehliadka Oravského Zámku * Visiting Orava Castle

Pohľad na Oravskú priehradu * View of the Orava dam

Pltníci na rieke Orava - Slovensko * Rafters on the river Orava - Slovakia