Pinterest • celosvetový katalóg nápadov

PRÍRODA SLOVENSKO-ČESKO

Mám záujem o komunikáciu s inými kolegami, ktorí radi fotografujú, na tému krajinná fotografia. Budem pridávať na nástenku niektoré so svojich fotografií a uvítam výmeny názorov a fotografií. I'm interested in communication with other colleagues, who love to take pictures on the theme of landscape photography. I'll add to the wall, some with their photos and uvítam the exchange of ideas and photos.
56 Piny5 Fanúšikovia

Pohľad na hrad Devín 10.10.2012, Bratislava, Slovensko Look at Devin castle 10.10.2012, Bratislava, Slovakia

2

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Osobný prístav na rieke Dunaj pod hradom Devín 18.8.2012, po ľavej strane je cyklotrasa, Slovensko Passenger port on the Danube river below the castle Devin 18.8.2012, on the left side is a walkway pre bicykle, Slovakia

1

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovensko * Osrblie 16.10.2014 - panorama, Slovakia

1

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

1

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

1

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Národný park České Šajčiarsko, Česká Republika The national park Czech Šajčiarsko, Czech Republic

1

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Ciklotrasa popri riekach Morava a Dunaj pri hrade Devín - Bratislava, Slovensko Ciklotrasa along the rivers Morava and Danube river, the castle Devín - Bratislava, Slovakia

1
1

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Prehliadka Oravského Zámku * Visiting Orava Castle

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Pohľad na Oravskú priehradu * View of the Orava dam

Uložil(a)

Miroslav Rašman

Pltníci na rieke Orava - Slovensko * Rafters on the river Orava - Slovakia

Uložil(a)

Miroslav Rašman