Katazome a Japanese method of dyeing fabrics using a resist paste applied through a stencil. katagami (stencils) are hand cut from kozo hand...

Katazome a Japanese method of dyeing fabrics using a resist paste applied through a stencil. katagami (stencils) are hand cut from kozo hand.

Modrotlačová bordúra zo zástery. Horehronie, začiatok 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová, 1989

Modrotlačová bordúra zo zástery. Horehronie, začiatok 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová, 1989

Kyticový vzor zo zástery.  Stredné Slovensko, 2. polovica 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová, 1989

Kyticový vzor zo zástery. Stredné Slovensko, 2. polovica 20. storočia. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto H. Bakaljarová, 1989

Jozef Vydra: Ludova modrotlac na Slovensku // Jozef Vydra: Folk Blueprint in Slovakia

Jozef Vydra: Ludova modrotlac na Slovensku // Jozef Vydra: Folk Blueprint in Slovakia

Tulipán v kytici. Vzor používaný v Liptovskej Lužnej na zástere. Výrobok modrotlačiarskej dielne v Starej Ľubovni, 1950. Prevzaté z Vydra, J.: Modrotlačiarstvo na Slovensku, obr. 116

Tulipán v kytici. Vzor používaný v Liptovskej Lužnej na zástere. Výrobok modrotlačiarskej dielne v Starej Ľubovni, 1950. Prevzaté z Vydra, J.: Modrotlačiarstvo na Slovensku, obr. 116

Modrotlac, resist dye technique used in Slovakia since 1608.

traditional Slovak prints, blue and white, called "Modrotlac" there is a guy in the city of Puchov still making them, they are beautiful

Detail vzoru z tkaniny na perinové povlaky. Veľká pri Poprade (okr. Poprad), 1950. Prevzaté z Vydra, J.: Ľudová modrotlač na Slovensku. Bratislava 1954, obr. 64

Detail vzoru z tkaniny na perinové povlaky.

Blue patterns and prints as wall art

One man's trash is another's treasure. You'd be surprised the things you can frame to make a fabulous gallery wall. Check out our 28 things you didn't know you could frame! For more wall art ideas and decor DIY, go to Domino.

Slovak costume as illustrated in the Gazette du Bon Ton, 1920. The blue pattern evokes Modrotlac, traditional Slovak resist printing. (Collection of the Kent State University Museum)

Fashion and Slovak Folk Dress

Slovak costume as illustrated in the Gazette du Bon Ton, The blue pattern evokes Modrotlac, traditional Slovak resist printing. (Collection of the Kent State University Museum)


More ideas
Pinterest
Search