Všp

12 Piny45 Fanúšikovia
1 Hovorená reč

1 Hovorená reč

2 Písaná reč

2 Písaná reč

2. Písaná kultúra

2. Písaná kultúra

Jazyk a komunikácia - rozvinutie komunikačnej kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. Jazyk a komunikácia - prehľadná tabuľka z ABC

Jazyk a komunikácia - rozvinutie komunikačnej kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. Jazyk a komunikácia - prehľadná tabuľka z ABC

Matematika a práca s informáciami  - základy matematických a informatických poznatkov a zručností, rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie. Matematika a práca s informáciami - prehľadná tabuľka z ABC

Matematika a práca s informáciami - základy matematických a informatických poznatkov a zručností, rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie. Matematika a práca s informáciami - prehľadná tabuľka z ABC

geometria a meranie

geometria a meranie

čísla avzťahy

čísla avzťahy

práca s informáciami

práca s informáciami

logika

logika

Jazyk a komunikácia

Jazyk a komunikácia

Pinterest • celosvetový katalóg nápadov
Hľadať