Pinterest • celosvetový katalóg nápadov

Všp

12 Piny44 Fanúšikovia

čísla avzťahy

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - podoblasti a vzdelávacie štandardy

abcmaterskaskola.sk

sedem kruhov poznania predškoláka

Nový farebný iŠVP pre Materské školy - Štátny vzdelávací program pre materské školy na stiahnutie

abcmaterskaskola.sk

išvp pre materské školy z ABC materská škola

SEDEM KRUHOV POZNANIA PREDŠKOLÁKA - Interaktívny program: " Pozri, čo ja dokážem." - ABC MŠ

abcmaterskaskola.sk

práca s informáciami

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - podoblasti a vzdelávacie štandardy

abcmaterskaskola.sk

logika

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - podoblasti a vzdelávacie štandardy

abcmaterskaskola.sk

geometria a meranie

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - podoblasti a vzdelávacie štandardy

abcmaterskaskola.sk

Jazyk a komunikácia

SEDEM KRUHOV POZNANIA PREDŠKOLÁKA - Interaktívny program: " Pozri, čo ja dokážem." - ABC MŠ

abcmaterskaskola.sk

Matematika a práca s informáciami - základy matematických a informatických poznatkov a zručností, rozvíja matematické myslenie a matematické kompetencie. Matematika a práca s informáciami - prehľadná tabuľka z ABC

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - podoblasti a vzdelávacie štandardy

abcmaterskaskola.sk

Jazyk a komunikácia - rozvinutie komunikačnej kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči. Jazyk a komunikácia - prehľadná tabuľka z ABC

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - časti, podoblasti a vzdelávacie štandardy

abcmaterskaskola.sk

2. Písaná kultúra

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - časti, podoblasti a vzdelávacie štandardy

abcmaterskaskola.sk