Matej Kolek

Matej Kolek

Moje, prikázania: po prvé: mám v pi.. po druhé: falošní ľudia môžu ísť do pi.. po tretie: vážim si to, čo mám po štvrté: úprimnosť nadovšetko po piate: nesúdim