Wewa Komplikovaná

Wewa Komplikovaná

Byť silný, znamená byť šťastný. (Henry Wadsworth Longfellow)