Kristián Schlachta

Kristián Schlachta

Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.