Jakub Šiška

Jakub Šiška

Priateľstvo je ako zlatá niť. Keď ju roztrhneš, dá sa síce zaviazať, ale uzol zostane. FLOORBALL