Milan Lahky

Milan Lahky

NAJLEPŠIA autoškola v okrese Prievidza od roku 1990