Lucia Bocana

Lucia Bocana

...."spočívam v pokoji vlastného stredu".....