Lýdia Homoľová

Lýdia Homoľová

Nikdy si nezvykaj na veľa, lebo potom príde málo a budeš sklamaný. Preto začínaj pri malom a to zväčšuj...... Mala som skvelý život, pretože som mala okolo seb