Lenin Vladimir Ilyich

Lenin Vladimir Ilyich

Najzábavnejšia je interiérová pyrotechnika.