Lívia Stanková

Lívia Stanková

Srdce je najšťastnejšie vtedy, pokial bije pre druhého.