Lucia Solárová

Lucia Solárová

Radššej budew nenáwidenná za to, Kto Som, akko milowaná za to, kto Nie Som