Neznámy Uživateľ

Neznámy Uživateľ

Choď tam, kam ísť chceš, pretože máš len jeden život a jednu príležitos­ť robiť veci, ktoré robiť chceš...