Marta Chudikova

Marta Chudikova

v nebi je síce lepší vzduch, avšak v pekle lepšia spoločnosť