Marian Maclimber

Marian Maclimber

Cesta je zmysel. Som spoznavatel zivota a veci s nim suvisiacich. Vravia, ze prva inkarnacia do cloveka. Tak sa rozhliadam a nieco malo pochopujem. Vyhladavam