Majo Fatal

Majo Fatal

Genialita má svoje hranice, hlúposť je bez hraníc.