Mária Majerčáková

Mária Majerčáková

od 1.7.2012 pracuje v naväčšom podniku na slovensku /urad práce/