Touken Ranbu

3.1k Pins
 · Last updated 3w
Curated by

Taikei Naotane (Uchigatana)

13 Pins

Tomita Gou (Gou/Uchigatana)

4 Pins

Kashagiri (Hiromitsu/Wakizashi)

9 Pins

Goke Kanemitsu (Osafune/Uchigatana)

6 Pins

Magoroku Kanemoto (Uchigatana)

12 Pins

Kyougoku Masamune (Masamune/Tantou)

32 Pins

Jikkyuu Mitsutada (Osafune/Tachi)

26 Pins

Ishida Masamune (Masamune/Uchigatana)

1 Pin

Hacchou Nenbutsu (Kobizen/Tachi)

6 Pins

Ningen Mukotsu (Kanesada/Yari)

14 Pins

Sasanuki (Tachi)

24 Pins

Inaba Gou (Gou/Uchigatana)

4 Pins

Shichiseiken (Tsurugi)

7 Pins

Fukushima Mitsutada (Osafune/Tachi)

11 Pins

Himetsuru Ichimonji (Fukuoka Ichimonji/Tachi)

17 Pins

Murakumo Gou (Gou/Uchigatana)

8 Pins

Ichimonji Norimune (Fukuoka Ichimonji/Tachi)

57 Pins
View and download this 800×1131 Hanjin image with 14 favorites, or browse the gallery.

Hanjin (Wakizashi)

3 Pins
View and download this 1200×724 Oochidori Juumonji Yari image with 2 favorites, or browse the gallery.

Oochidori Juumonji Yari (Yari)

1 Pin

Samidare Gou (Gou/Uchigatana)

10 Pins
View and download this 800×1200 Taikou Samonnji image with 2 favorites, or browse the gallery.

Taikou Samonji (Samonji/Tantou)

5 Pins
View and download this 700×990 Nikkou Ichimonnji image with 1 favorites, or browse the gallery.

Nikkou Ichimonnji (Fukuoka Ichimonji/Tachi)

6 Pins

Chiganemaru (Wakizashi)

3 Pins

Jizou Yukihira (Bungonokuni Yukihira/Uchigatana)

6 Pins

Kokindenjunotachi (Bungonokuni Yukihira)/Tachi)

3 Pins