Pracovné zošity - Workbooks

Collection by Maquita s.r.o. • Last updated 5 weeks ago

18 
Pins
Maquita s.r.o.
Pracovné listy na voľné stiahnutie, 22. edícia 2020 Peanuts Comics, Art, Art Background, Kunst, Art Education

Pracovné listy na voľné stiahnutie, 22. edícia 2020

Pracovné listy na voľné stiahnutie, 22. edícia 2020

Šikovný jazýček pracovný zošit 5-6 | edukacnehracky.sk Peanuts Comics

obchod pre jasnoumných rodičov | edukacnehracky.sk

Šikovný jazýček pracovný zošit 5-6 | edukacnehracky.sk

Šikovná hlavička pracovný zošit 5-6 | edukacnehracky.sk Peanuts Comics

obchod pre jasnoumných rodičov | edukacnehracky.sk

Šikovná hlavička pracovný zošit 5-6 | edukacnehracky.sk

Šikovné počty pracovný zošit pre 5-6 | edukacnehracky.sk Peanuts Comics

obchod pre jasnoumných rodičov | edukacnehracky.sk

Šikovné počty pracovný zošit pre 5-6 | edukacnehracky.sk

Šikovná ceruzka pracovný zošit pre 5-6 | edukacnehracky.sk Peanuts Comics, Simple Lines

obchod pre jasnoumných rodičov | edukacnehracky.sk

Šikovná ceruzka pracovný zošit pre 5-6 | edukacnehracky.sk

Zvedavček - pracovný zošit 3-4 | edukacnehracky.sk Peanuts Comics

obchod pre jasnoumných rodičov | edukacnehracky.sk

Zvedavček - pracovný zošit 3-4 | edukacnehracky.sk

Komplet pracovných zošitov 5-6 (2020) | Predskolak.eu Monopoly

Komplet pracovných zošitov 5-6 (2020) | Predskolak.eu

Komplet pracovných zošitov 5-6 (2020) | Predskolak.eu

Komplet pracovných zošitov 4-5 (2020) | Predskolak.eu Monopoly, Games, Toys, Game

Komplet pracovných zošitov 4-5 (2020) | Predskolak.eu

Komplet pracovných zošitov 4-5 (2020) | Predskolak.eu

Veselé objavy pracovný zošit 4-5 | edukacnehracky.sk Peanuts Comics, Family Guy, Guys, Fictional Characters, Boyfriends, Fantasy Characters, Boys, Men

obchod pre jasnoumných rodičov | edukacnehracky.sk

Veselé objavy pracovný zošit 4-5 | edukacnehracky.sk

Veselé rátanie pracovný zošit 4-5 | edukacnehracky.sk Peanuts Comics

obchod pre jasnoumných rodičov | edukacnehracky.sk

Veselé rátanie pracovný zošit 4-5 | edukacnehracky.sk

Veselá pastelka pracovný zošit 4-5 | edukacnehracky.sk Peanuts Comics, Simple Lines

obchod pre jasnoumných rodičov | edukacnehracky.sk

Veselá pastelka pracovný zošit 4-5 | edukacnehracky.sk

Pracovný zošit Veselé objavy, rozvoj poznania pre 4-5 ročné deti. Zošit obsahuje témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života. Dieťa sa tak učí efektívnejšie, pretože môže porovnávať svoje zážtky. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja vizuálne vnímanie a slovnú zásobu, samostatnosť, predstavivosť, logické myslenie a grafomotorické zručnosti. Peanuts Comics, Family Guy, Guys, Fictional Characters, Boyfriends, Fantasy Characters, Boys, Men

Pracovný zošit Veselé objavy, rozvoj poznania pre 4-5 ročné deti - Maquita

Dieťa sa tak učí efektívnejšie, pretože môže porovnávať svoje zážtky. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja vizuálne vnímanie a slovnú zásobu, samostatnosť, predstavivosť, logické myslenie a grafomotorické zručnosti.

Pracovný zošit Veselé rátanie, matematické predstavy pre 4-5 ročné deti. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa a to nasledovne: – Komunikačné kompetencie – Matematické kompetencie – Kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť Peanuts Comics

Pracovný zošit Veselé rátanie, matematické predstavy pre 4-5 ročné deti - Maquita

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Matematika a práca s informáciami.

Pracovný zošit Veselá pastelka, grafomotorika pre 4-5 ročné deti. Edukačný pracovný zošit rozvíja jemnú motoriku, v ktorej si dieťa osvojuje jednoduché grafomotorické prvky a zároveň dieťa motivuje k písanej kultúre reči. Winnie The Pooh, Disney Characters, Fictional Characters, Fantasy Characters, Pooh Bear

Pracovný zošit Veselá pastelka, grafomotorika pre 4-5 ročné deti - Maquita

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.

Pracovný zošit Šikovný jazýček, jazyková výchova pre 5-6 ročné deti. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách. Edukačný pracovný zošit odporuje a rozvíja hovorovú reč a jej podoblasti: – Artikuláciu a výslovnosť – Gramatickú správnosť a spisovnosť – Komunikačné konvencie Peanuts Comics

Pracovný zošit Šikovný jazýček, jazyková výchova pre 5-6 ročné deti - Maquita

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť

Pracovný zošit Šikovná hlavička, rozvoj poznania pre 5-6 ročné deti. Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa, a to hlavne vzdelávacie spôsobilosti, ktoré je možné v predškolskom veku rozvíjať vďaka: – Pozorovaniu – získavanie nových informácií – Kategorizovaniu – priraďovanie, triedenie – Empirickej komunikácii – vyjadriť argumentáciu vlastnou skúsenosťou Peanuts Comics

Pracovný zošit Šikovná hlavička, rozvoj poznania pre 5-6 ročné deti - Maquita

Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť - Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.