Marek Degro

Marek Degro

Život je ako rieka. Ak sa každý deň neposunieš vpred, prúd ťa bude unášať spať.