Pinterest
Ľudovít Štúr was the leader of the Slovak national revival in the 19th century, the author of the Slovak language standard eventually leading to the contemporary Slovak literary language. Štúr was an organizer of the Slovak volunteer campaigns during the 1848 Revolution, he was also politician, poet, journalist, publisher, teacher, philosopher, linguist and member of the Hungarian Parliament.

Ľudovít Štúr was the leader of the Slovak national revival in the 19th century, the author of the Slovak language standard eventually leading to the contemporary Slovak literary language. Štúr was an organizer of the Slovak volunteer campaigns during the 1848 Revolution, he was also politician, poet, journalist, publisher, teacher, philosopher, linguist and member of the Hungarian Parliament.

▶ "Nad Tatrou sa blýska" - Slovakia National anthem Vocal - YouTube

Nad Tatrou sa blýska (English: Lightning Over the Tatras) is the national anthem of Slovakia. The origins of the anthem are in the Central European activism .

Hrad Beckov

Hrad Beckov

Lipová lyžka + Čo som sa po horách nachodil - YouTube

A song from the Slovak version of the Polish musical ,,Na skle maľované´´ (Painted on a glass)

Slovakia

Slovakia

Euro Slovakia 2018 - 25 year of Slovak Republic

Euro Slovakia 2018 - 25 year of Slovak Republic

Andrej Hlinka

Vybrali sme 45 velikánov, zvyšných 5 je na vás

ThDr. Jozef Tiso (* 13. október 1887, Veľká Bytča (dnes Bytča) – † 18. apríl, 1947, Bratislava, popravený) bol rímskokatolícky kňaz, poslanec česko-slovenského parlamentu, člen česko-slovenskej vlády a jediný prezident prvej Slovenskej republiky, vtedajšieho satelitného štátu Tretej ríše. Po vojne bol odsúdený za vlastizradu a popravený.

ThDr. Jozef Tiso (* 13. október 1887, Veľká Bytča (dnes Bytča) – † 18. apríl, 1947, Bratislava, popravený) bol rímskokatolícky kňaz, poslanec česko-slovenského parlamentu, člen česko-slovenskej vlády a jediný prezident prvej Slovenskej republiky, vtedajšieho satelitného štátu Tretej ríše. Po vojne bol odsúdený za vlastizradu a popravený.

En Slovaquie, le château de Strecno

Strečno Castle, Slovakia Gothic castle in northern Slovakia, 16 km east of Žilina. It was originally built in but the first settlement at the castle hill is much older dating back to century.

Ľudmila Podjavorinská, vlastným menom Ľudmila Riznerová (* 26. apríl 1872, Horné Bzince, teraz Bzince pod Javorinou – † 2. marec 1951, Nové Mesto nad Váhom) bola slovenská prozaička a poetka, autorka lyricko-epických i epických básní.

Smotánka inej doby: Dokážeš rozpoznať známe osobnosti z minulosti?

Martin Martinček: Milan Rúfus:1958 - 1959

Martin Martinček: Milan Rúfus:1958 - 1959

#Čičmany #Slovakia

#Čičmany #Slovakia