Mária Ondrušová

Mária Ondrušová

"Ja Som". Obraz sveta, ktorý vníma moje Ja, sa jeho pochopením a prijatím stávam "Som"... "Ja" - "Ja Som" - "Som"