Martina Škorecová

Martina Škorecová

Blízkosť nie je zrušenie vzdialenosti, ale jej prekonanie.