Martina Somorovská

Martina Somorovská

Pre nás spočíva svätosť v tom, že sme stále veselí.