Matúš Gúgľava

Matúš Gúgľava

Samozvaný majster provianťák, obdivujúci ľudí, milujúci obraz a zvuk, žijúci pre prácu. Nikto nevie čo robí ale sú radi, že robí lebo keď robí, neotravuje