Melánia Sikoraiová

Melánia Sikoraiová

Keď ťa niekto objíme, neodchádzaj prvý...
Melánia Sikoraiová