Gosia

Gosia

Edinburgh, Scotland / Polish girl living in Edinburg | Loves travelling, coffee, bosa novas and afternoon naps | also taking pictures | twitter and instagram @malgotoja
Gosia