Mia Žureková

Mia Žureková

Telo žiaľ nie je večné, telo je pre rozkoš stvorené, nie pre lásku, márne sa pokúšam teraz zovrieť i tvojho ducha...*Guillame Apollinaire*