Michal Botansky
Michal Botansky
Michal Botansky

Michal Botansky

🇸🇰🏡Budovanie sna, firmy🛠moje články&fotografie📝 🇬🇧🏡 Building my dream&company🛠my articles&photos📝

Viac nápadov od Michal

🇬🇧 Monday morning, is awesome but important like any other mornings. Take a picture and post it on your account to documenting your unique way. 🎯 🇸🇰podndelok rano, je skvelé, no nie je dôležitejšie ako iné rána. Odfotografujme foto, nahrajme ju na náš profil k zdokumentovaniu našej cesty 🎯

🇬🇧 sunday morning is awesome. So just take a picture, writte something and post here. And its not about picture, not about words. My intuition says that it's about attitude towards to it. 🇸🇰 nedeľné rána sú skvelé. Odfotografovať foto, napísať niečo a pridať to sem. Nie je to o fotke, či slovách. Moja intuicia hovorí, že je to o postoji k tomu.

🇬🇧* * Bench* *, two is more than one. Life partner or business partner can support and it can all changed. 💻 http://en.michalbotansky.com/like/ ,or michalbotansky.com 🇸🇰*lavička* ,dva je viac ako jeden. Životny partner, či biznis partner môže podporovať a tým všetko zmení. 💻 http://sk.michalbotansky.com/vedia-za-nas-pracovat/ alebo: michalbotansky.com

See this Instagram photo by @michal_botansky

🇬🇧a few inches and there is another life, a few steps and there is a different life. Maybe that's one what is dreaming about. 🎯#learneverywhere 🇸🇰niekoľko milimetrov a je tam iný život, niekoľko krokov a je iný život. Možno práve ten vysnivany?🎯#uceniekdekokvek

See this Instagram photo by @michal_botansky • 2 likes

See this Instagram photo by @michal_botansky • 13 likes

🇬🇧Information, orders, rules, what is right? Successful entrepreneurs are building new honey empires, while other commands. Both roads lead somewhere, but not every road will work for us. 🇸🇰informacie, prikazy, pravidlá, čo je správne? úspešný podnikatelia budujú nové medové ríše, zatial čo ďalší prikazujú. Obe cesty niekam vedú, no nie každá cesta bude fungovať pre každého z nas. #mything #slovakia #life #work #story #nitra #zlatemoravce #vrable #mypicture #mywork #myself…

🇬🇧1: find your passion (this may take some time, but on the couch in front of the TV will not happend) 2: then it is strongly addictive, 3: you have a vision and 4: a million little things fit together 💡#learneverywhere 🇸🇰1: najdeš svoju vášeň (to môže nejaký čas trvať, no na gauči pred tv to nepôjde) 2: potom je to silno návykové, 3: stačí mať víziu a 4: milión malých vecí zapadne do seba 💡#ucenieKdekolvek #mything #slovakia #life #work #story #nitra #zlatemoravce #vrable…

🇬🇧 sundays morning is important to take step back, spending time with love ones, have amazing breakfast, read book, staing in the bed little bit longer, or just go somewhere. All this is up to us. So there is a million way, but only one is gonna work for me. 🎊🎉 🇸🇰nedeľné rána sú dôležité nachvílu ísť nazad, tráviť čas so najbližšími, mať skvelé raňajky, čítat knihu, zostať v postel o trochu dlhšie, alebo ísť niekam. To všetko je na nás. Je milion možností, ale iba jedna bude fungovať…