Michal Botansky

Michal Botansky

Slovakia / 🇸🇰🏡Budovanie sna, firmy🛠moje články&fotografie📝 🇬🇧🏡 Building my dream&company🛠my articles&photos📝
Michal Botansky
Viac nápadov od Michal
🇬🇧Something is always going on. This time new information and surprise. These meetings are fascinating, everybody can surprise with what we're capable of doing . 🇸🇰vždy sa niečo deje. Tento krát nové informácie a prekvapenie. Tieto stretnutia sú zaujimavé, tu môže prekvapiť každý, stým čo sme schopní spraviť.

🇬🇧Something is always going on. This time new information and surprise. These meetings are fascinating, everybody can surprise with what we're capable of doing . 🇸🇰vždy sa niečo deje. Tento krát nové informácie a prekvapenie. Tieto stretnutia sú zaujimavé, tu môže prekvapiť každý, stým čo sme schopní spraviť.

12 Strategies for Promoting Your YouTube Videos --------------------------------------------------------- When it comes to marketing and promoting your small-business YouTube videos, follow these 12 basic strategies: 1. Start by using the tools available directly through YouTube. For example, provide a detailed and accurate title and description to each of your videos, and associate tags (keywords) that are directly relevant.

12 Strategies for Promoting Your YouTube Videos --------------------------------------------------------- When it comes to marketing and promoting your small-business YouTube videos, follow these 12 basic strategies: 1. Start by using the tools available directly through YouTube. For example, provide a detailed and accurate title and description to each of your videos, and associate tags (keywords) that are directly relevant.

🇬🇧 saturday morning road. On the way to get new ideas. Business meeting. . 🇸🇰 ranno sobotná cesta. Na ceste k novým myšlienkam. Biznis stretnutie.

🇬🇧 saturday morning road. On the way to get new ideas. Business meeting. . 🇸🇰 ranno sobotná cesta. Na ceste k novým myšlienkam. Biznis stretnutie.

5 cruise mistakes first-timers make and tips to avoid them

5 cruise mistakes first-timers make and tips to avoid them

🇬🇧 saturday morning: love, passion and work, whether is business, relionship, or simple life. More we put  in to it, more we'll learn, further we'll go. . 🇸🇰sobota ráno: láska, vášeň a práca, či je to biznis, vzťah alebo život. Čím viac dáme do toho, tým

🇬🇧 saturday morning: love, passion and work, whether is business, relionship, or simple life. More we put in to it, more we'll learn, further we'll go. . 🇸🇰sobota ráno: láska, vášeň a práca, či je to biznis, vzťah alebo život. Čím viac dáme do toho, tým

9 Likes, 1 Comments - Michal Botansky (@michal_botansky) on Instagram: “🇬🇧*from my business: Emotions inteligence, Empathy - they are skills of the future, which started…”

9 Likes, 1 Comments - Michal Botansky (@michal_botansky) on Instagram: “🇬🇧*from my business: Emotions inteligence, Empathy - they are skills of the future, which started…”

I do believe that sport is great teacher, for patience, persistence and of course it takes so much practise. Picture from my side project @nasezazitky . verím, že sport je skvelý učiteľ na trpezlivisť, výdrž a samozrejme je potrebné veľa trénovať. Foto @nasezazitky

I do believe that sport is great teacher, for patience, persistence and of course it takes so much practise. Picture from my side project @nasezazitky . verím, že sport je skvelý učiteľ na trpezlivisť, výdrž a samozrejme je potrebné veľa trénovať. Foto @nasezazitky

🇬🇧most of us still did not get it. We putting pictures and hashtags, we have lot of followers, lot of likes. But just few of us writing, or showing what actualy do. . 🇸🇰 mnoho z nás ešte nepochopili. Dávame mnoho fotiek a hashtagov, máme mnoho sledovateľov, dostávame mnoho páči sa mi to. No len pár z nás píše, či ukazuje čo vlastne robíme.

🇬🇧most of us still did not get it. We putting pictures and hashtags, we have lot of followers, lot of likes. But just few of us writing, or showing what actualy do. . 🇸🇰 mnoho z nás ešte nepochopili. Dávame mnoho fotiek a hashtagov, máme mnoho sledovateľov, dostávame mnoho páči sa mi to. No len pár z nás píše, či ukazuje čo vlastne robíme.

🇬🇧this is my morning, go out with a dog, take a picture, upload here, say something smart, and do the work. . 🇸🇰toto je moje ráno, ísť von so psom, ofotiť fotku, pridať ju sem, napísať niečo múdre a isť makať.

🇬🇧this is my morning, go out with a dog, take a picture, upload here, say something smart, and do the work. . 🇸🇰toto je moje ráno, ísť von so psom, ofotiť fotku, pridať ju sem, napísať niečo múdre a isť makať.

🇬🇧this time watching the game. Btw do you now that people watching you? . . 🇸🇰 tento krát pozeranie hry. Mimochodom vedel si že ľudia si ťa všimajú?

🇬🇧this time watching the game. Btw do you now that people watching you? . . 🇸🇰 tento krát pozeranie hry. Mimochodom vedel si že ľudia si ťa všimajú?